DK: Om


Sådan tegner jeg

Den måde, jeg tegner på, er inspireret af blindkontur-tegning, som er en teknik, hvor man fokuserer på at opnå fuld synkronisering mellem øje og hånd. Jeg tegner meget langsomt og kigger ikke ret meget ned på papiret, mens jeg tegner. Jeg tegner med pen og flydende tusch på groft papir. Den modstand, der dannes når metalpennen skratter henover det ru papir, er med til at sætte tempoet yderligere ned og forstærke forbindelsen mellem øje og hånd.

Derfor tegner jeg

At tegne på den måde kræver stor koncentration og tilstedeværelse i nuet. Det er som at træde ind i en anden bevidsthedstilstand, hvor alle detaljer opleves meget intenst. Det jeg husker bedst, er det jeg har tegnet. Uanset hvor jeg befinder mig, skaber det at tegne en rigere oplevelse og et øget fokus – både fysisk og mentalt.

Mine motiver

De motiver der fanger mig mest, er dem hvor jeg ser noget uventet. Det er ikke altid noget, jeg kan sætte fingeren på med det samme.

Detalje fra ‘Under ommøblering/2’. Selvportrætter fra min første graviditet gjorde mig bevidst om, hvor usikker jeg var på, hvad det indebar at skulle være mor og opmærksom på, hvordan jeg oplevede min krops forandring.

Detalje fra ‘Måltid’. Efterladte legesager i haven. Dukke Ole er ved at blive kogt.

Detalje fra ‘Indtil videre’.  Manden sad på Kolding banegård hver dag. Han tog aldrig sin styrthjelm af. Jeg tegnede ham forsigtigt, så han ikke opdagede mig og måske blev bange for, om jeg var en af hans forfølgere.

Og på Kolding banegård er der ikke bare rejsende. Der er også en mand med styrthjelm på, der sidder og kigger lidt tomt frem for sig. Han sad der i timer hver dag. Jeg fik fortalt, at han her fik lidt fred fra de onde ånder, som forfulgte ham, og som ikke ville lade ham bruge toilettet i hans hjem, så han var nødt til at bruge sit køkkengulv istedet. Han tog aldrig sin styrthjelm af. Jeg tænker, den må have givet ham en form for beskyttelse.

Limited edition art prints

Hver tegning er trykt i 50 signerede og nummererede eksemplarer på 300g svanemærket papir fra Småland. Stor tak til MercoPrint Digital, som har stået for tryk i digital offset-kvalitet.

 

tinekaagraun

UK: About


How I draw

The way I draw is inspired by blindfolded drawing, which is a technique where one focuses on achieving full synchronization between eye and hand. I draw very slowly, not looking at my paper while I draw. I draw with pen and liquid ink on rough paper. The resistance generated when the metal pen scratching over the rough paper slows down and strengthen the connection between eye and hand.

Why I draw

To draw this way requires great concentration and presence in the moment. It’s like stepping into another state of consciousness where every detail is experienced very intensely. What I remember best is what I drew. No matter where I am, drawing creates a richer experience and more focus – both physically and mentally.

My motives

The motives I find most exiting are the ones where I see something unexpected. It’s not always something I can put my finger on right away.

Detail from ‘Refurnished /2’. Self-portraits from my first gravidiet made me aware of how insecure I was, what it meant becoming a mother – and aware of how I saw my body changing.

Detail from ‘Meal’.  Toys in the garden. My old doll is being cooked. 

Detail from ‘So far’. This man was sitting on Kolding Railway Station every day. He never took his helmet off. I drew him gently, so he did not notice me.

And at Kolding railway station there are not only travelers. There is also a man with a helmet. He sat here for hours each day. I was told that he got some peace here from the evil spirits that haunted him. He never took his helmet off. I think it must have given him a kind of protection.

Limited edition art prints

Each drawing is printed in 50 signed and numbered copies on 300g eco-labeled paper from Smaland. Big thanks to MercoPrint Digital, which has been responsible for printing digital offset quality.

Hver tegning er trykt i 50 signerede og nummererede eksemplarer på 300g svanemærket papir fra Småland. Stor tak til MercoPrint Digital, som har stået for tryk i digital offset-kvalitet.nemærket papir fra Småland. Stor tak til MercoPrint Digital, som har stået for tryk i digital offset-kvalitet.